Eidsvollsmennene styrket seg på kaffe

Eidsvoll_riksraad_18143

I 1814 var kaffe fortsatt en eksklusiv og sjelden vare i Norge for folk flest.

Men mange av utsendingene til Eidsvoll var vel kjent med kaffe, og ønsket også å få sin daglige tår med denne drikken under grunnlovsforhandlingene.

I det detaljerte regnskapet som ble ført for alle utgiftene i forbindelse med de 112 representantenes opphold på Eidsvoll i 1814, finnes også en egen post for kaffen. Den viser at det ble handlet inn 125 kilo av denne varen, noe som grovt regnet gir en kopp kaffe pr. utsending pr. dag.

Det var imidlertid ikke bare kaffe som ble ansett som en nødvendighet. Vin og brennevin måtte også til. Her forteller kildene at det ble handlet inn 2000 liter rødvin og 2500 liter brennevin. I tillegg til dette gikk det også med et antall flasker med annen type vin som for eksempel Madeira.

Det betyr at hver og en av representantene i gjennomsnitt fikk en halv flaske brennevin og omtrent det samme av vin pr. dag under forhandlingene.