Kaffe godt for din psykiske helse

gn1

Det kan være flere gode grunner til at du slapper av med en kopp kaffe. I tre større amerikanske undersøkelser gjennomført av Department of Nutrition på Harvard School of Public Health, viser man at kaffe ved siden av å stimulere sentralnervesystemet, også bidrar til å frigjøre stoffer som bl.a. serotonin, dopamin og noradrenalin. Disse stoffene er bl.a. viktig for humør og følelsen av velvære, og serotonin brukes som en bestanddel i flere preparater mot depresjon.
I disse undersøkelsene, som omfattet 43.599 menn og 73.820 kvinnner, vises det at 2 til 4 kopper kaffe om dagen bidrar til å redusere faren for selvmord med 50 % hos voksne.
Forskerne bak undersøkelsen anbefaler imidlertid ikke å øke dosene med kaffe, fordi man ikke har belegg for å hevde at dette vil gi en ytterligere bedring av effekten.

Les mer på
www.upi.com