Evergood har fått nytt design

Nytt design
Emballasje skal ta vare på produktet på en god måte, kommunisere egenskaper og fordeler på best mulig måte og bidra til å bygge/styrke merkevaren over tid.

EVERGOOD er en av Norges sterkeste merkevarer. Alle sterke merkevarer trenger kontinuerlig fornyelse for å holde seg tidsaktuell – også for kommende generasjoner. Faktorer som «øyemagnet», gode fjernsignaler, gode nærsignaler og et befestet «visuelt bilde» er viktig å ivareta.

Det nye designet på EVERGOOD styrker disse faktorene med en renere EVERGOOD-logo uten skygge og de enkelte variantene tydelig markert med en elegant tynn skrift knyttet til logoen.

En litt mindre gullkopp mot en renere fargeflate gir et sterkere visuelt bilde som både understreker kvaliteten og gir et tidsmessig riktigere uttrykk.

Fargedifferensieringen mellom variantene tydeliggjør de ulike variantene ytterligere.

Gullkopp