Sterk avslutning på sommeren

Sterk avslutning på sommeren på dagligvare

Etter en rolig juni måned ble det en rekordsterk juli måned på dagligvare med fokus på Evergood og Morgan Freeman i butikk.
Nielsen pr uke 31 viser en markedsandel på Joh. Johannson Kaffe på hele 42% i siste periode. COOP tar mest andeler grunnet overtagelsen av ICA, og JDE rammes hardest av dette med en tilbakegang på -9,7%. Rema 1000 fortsetter også sin «Bytt og spar» kampanje på Friele vs Kjeldsberg kaffe, som også rammer JDE.

Nielsen tall uke 31 kaffe
Morgan Freeman sommer

Status på storhusholdning

Intrack akkumulert per juli viser at grossistdistribuert kaffe innen HORECA ( uten salg fra grossist til kontorhandelselskaper) øker med 0,6%, mens Joh Johannson Kaffe øker med 2,3%.

Tilsvarende for KBS, hvor Norge totalmarked grossisytdistribuer viser – 11,6%, mens Joh Johannson Kaffe går ned med 0,2%.

Per Juli slår vi totalmarkedet, og tar markedsandeler – både innenfor HORECA og KBS.

 

August – tall over ASKO viser akkumulert hittil i år for HORECA (kat05) +4,55%/ 50 tonn over i fjor, for KBS(kat 12) -0,6%/ -600 kg og for SC(kat08) +9,25%/9,5 tonn